Kort om Rhodos Historia

Antiken

För nästan tretusen år sedan blomstrade städerna Ialysos, Kamiros och Lindos på ön Rhodos. Rhodos stad byggdes ca 400 år före Kristus och är mer än 2400 år gammal.

 

280 f.kr byggdes en gigantisk staty till solguden Helios ära. Den tog 12 år att få färdig och blev känd som Kolossen på Rhodos, en av världens sju underverk. Statyn var ca 30 meter hög med solstrålar runt huvudet. Kolossen på Rhodos rasade under en jordbävning år 226 f.kr. Rhodos invånare var rädda att de väckt Helios vrede och tordes inte bygga upp statyn igen.

Kristendomen

Aposteln Paulus introducerade kristendomen till ön Rhodos under det första århundradet efter Kristus. Han predikade evangeliet, många döpte sig till kristna och bukten intill Lindos heter idag St. Pauls Bay. Aposteln Paulus skrifter finns i Nya Testamentet i Bibeln och kallas Apostlagärningarna.

Rhodos ansågs under 200-talet som den mest civiliserade och vackraste staden i hela antikens Grekland.

Medeltiden

År 1309 intogs Rhodos av Johaniterriddarna. De kallades också hospitalers och ingick i den katolska ordern The Hospital of St John of Jerusalem, som i början endast hängav sig åt att hjälpa sjuka pilgrimer, men som sedan breddade sitt kall till att hjälpa alla sjuka, fattiga och alla kristna utsatta för hot. Män från adliga familjer i hela Europa vigde sina liv åt ordern och de blev kända som en av sin tids mest kunniga krigare. Så utvecklades hospitalers till en suverän militärordern som kom att spela en stor i att försvara det kristna Europa fram till 1800-talet.

 

Riddarna stärkte och byggde ut Rhodos stads ringmurar och skapade en helt ny stadsdel innanför murarna för sitt militära högkvarter, palats åt stormästaren, sjukhus och allt annat som behövdes för att staden skulle bli ett ointagbart högsäte. De murar som riddarna byggde motstod attacker från fiender under 200 år.

1522 föll Rhodos stad efter ett halvt års belägring av Suleiman och hans nästan 200.000 soldater. Som max befann sig 700 riddare på Rhodos samtidigt. Källor gör gällande att riddarna tillsammans med lokalbefolkningen och legoknektar dödade upp till 15.000 ottomanska soldater under en enda dag. Det sägs också att Suleiman efter enorma förluster i sin armé precis var på väg att ge upp och lämna Rhodos då en förrädare inifrån murarna meddelade att maten var slut och att riddarna inte skulle klara sig länge till. Suleiman stannade då kvar och riddarna såg sig inte ha något annat val än att kapitulera, på grund av brist på mat och för att så många dödats och skadats, både bland lokalbefolkningen och bland riddarna själva.

De få överlevande riddarna tilläts retirera till Sicilien och flyttade senare till Malta.

Rhodos var efter riddarnas nederlag en del av det osmanska riket i nästan 400 år.

Modern tid

I början på 1900-talet erövrade Italien Rhodos från Turkiet. Italienarna styrde Rhodos ända fram till andra världskrigets slut då ön blev ett brittiskt protektorat. Britterna hade kontroll över Rhodos fram till år 1948 då Rhodos blev en del av Grekland.

Mer att utforska på Rhodos

Att göra för dig som gillar historia, spänning eller äventyr:

  • The Medieval Rose Festival 31/5-2/6 2019

  • Dagsturer, Båtturer, VIP Privata Turer, Dykning och Mer: www.bespoketravel.gr

  • Stormästarens palats

  • Arkeologiska museét (riddarnas sjukhus)

  • Filerimosberget och riddarnas Vår Jungfru Maria kyrka

  • Antika Stadion

  • Guidning med historisk guide

 

El_Coloso_De_Rodas.jpg
hosp2.jpg
hosp1.jpg
mandraki harbor 1930.jpg
diving-496847_1280.jpg
candles.png